آموزش، مراقبتی و مشاوره

خدماتی که ما در این بخش از یدک هوم قرار داده ایم شامل آموزش، مراقبت، نگهداری و پرستاری می باشد. با توجه به حساسیت این بخش و ارائه خدمات مستقیم به هموطنان گرامی تمام همت خود را جهت جذب  متخصصان و خبره ها را به کار گرفته ایم.

بسیار پیش آمده زمانی که بیماری را در بستر بیماری دارید ولی با توجه به مشغله پیش آمده نتوانسته اید همراه او باشید و یا اینکه حیوانات خانگی شما دچار بیماری شده اند ولی نمیدانید برای معالجه آن به کجا باید مراجعه نمایید.

به منظور ارائه خدمات به هنگام یا آنلاین سعی خواهیم نمود در همه جوانب یاری گر شما باشیم و با همراهی ما دیگر نیاز مراجعه به شرکت دیگری را نداشته باشید.

مقالات مرتبط