با ثبت نام در سایت یدک هوم، می توانید از تخصص خود به خوبی کسب درآمد کنید. مشتریان از طریق فرم های مربوطه درخواست خود را ثبت نموده و با توجه به نیاز مشتری، فرد متخصص، جهت انجام خدمات به متقاضی معرفی می گردد. برای قرار گیری در لیست متخصصین یدک هوم فرم زیر را تکمیل نمایید.

علت همکاری با ما

افزایش در آمد

با ارائه خدمات از طریق سایت می تواند و در معرض دید همگان قرار گرفتن منجر به افزایش درآمد خواهد شد.

دوره های آموزشی

پس از گزینش و مصاحبه دوره های آموزشی متناسب با تخصص و روش های کسب رضایت مشتریان برگزار خواهد شد.

دیده شوید

با قرار گیری در لیست متخصصین ما در معرض دید هموطنان ما قرار گرفته، تخصص و تجربیات خود را به مشتریان یدک هوم ارائه دهید.

کمیسیون پایین

متخصصین در ازای کاری که انجام می دهند کمیسیون اندکی را مطابق تعرفه های ما پرداخت می نمایند. کمیسیون بر اساس نوع خدمت، کیفیت انجام کار و تخصص متخصص تعییین می گردد.

” فقط چند قدم تا داشتن یک شغل مناسب تمام وقت یا پاره وقت فاصله دارید “

با گذراندن این مراحل و چند قدم کوتاه می توانید به متخصصین و ارائه دهندگان خدمات یدک هوم اضافه گردیده و ضمن در معرض دید قرار گرفتن با ارائه بهترین خدمات به مشتریان درآمد مناسبی را کسب نمایید.

ثبت نام در یدک هوم

به جمع متخصصین یدک هوم بپیوندید